شنبه الی پنجشنبه 9:00 تا 6:00 عصر

لیفت با نخ

لیفت با نخ جدیدترین روشی است که روند ‍پیری را بدون جراحی معکوس می نماید. تکنیک جوان سازی بر مبنای جاگذاری نخ های آهسته جذب شونده در زیر پوست است. این نخ ها بع تدریج و طی چهار

تا شش ماه تحلیل رفته و سرانجام ناپدید خواهند شد. اما در این مدت تکثیر سلول های فیبروبلاست (سلول های سازنده الیاف کلاژن و الاستین که مسول ایجاد و حفظ شکل و استحکام بافت ها هستند )

و ساخت و ساز کلاژن و الاستین و گسترش و نوسازی عروق را در پیرامون خود به شدت تحریک می کنند.