شنبه الی پنجشنبه 9:00 تا 6:00 عصر

سؤالات مربوط به تزریق دایسپورت (Dysport)

سؤالات مربوط به تزریق دایسپورت (Dysport)

بوتولینوم توکسین چیست؟

بوتولینوم توکسین یک ماده پروتئینی است که از حدود 20 سال قبل برای فلج کردن عضلات دچار گرفتگی توسط متخصصین اعصاب و چشم پزشکان مورد استفاده قرار میگرفته است. این ماده میتواند عضلات را به طور موقت به مدت 4 تا 6 ماه فلج کند. به این ترتیب چروکهای ناشی از انقباض عضلات سطحی صورت و گردن نظیر خطوط اخم ابروها (Frown Line)، خطوط عرضی وسط پیشانی (Tranverse Forehead Lines)، چروکهای شعاعی گوشه چشمها (Crow Feet)، چروکهای ظریف دور لبها (Perioral Lines) و خطوط وسط چانه (Mentalis Lines) از بین میروند. بهعلاوه با این تزریق میتوان افتادگی ابروها را نیز برطرف کرد و با بالابردن کنار ابرو یا قوس دادن به ابرو حالت جوانتر و شادابتری در صورت به وجود آورد. یکی دیگر از فواید دیسپورت آن است که ترشح غدد عرق را مهار میکند و بنابراین درمان بسیار خوبی برای تعریق بیش از حد دست و زیر بغل به شمار میرود.

تزریق چگونه انجام می شود ؟

تزریق دیسپورت نیاز به هیچگونه آمادگی خاصی ندارد. تزریق با سوزن بسیار ظریف در زیر پوست و یا سطحی زیرپوست انجام میگیرد. هنگام عمل تنها سوزش مختصری احساس میشود که گذرا است. بلافاصله بعد از تزریق میتوانید به کار روزمره خود بازگرید. 3 تا 7 روز بعد از تزریق تأثیر آن ظاهر میشود. از تزریق تا 6 ماه هم چهره شما حالت خود را حفظ مینماید. تزریق دیسپورت اگر توسط پزشک متخصص و مجرب انجام شود معمولاً هیچ عارضهای ندارد.