شنبه الی پنجشنبه 9:00 تا 6:00 عصر

سؤالات مربوط به كاشت مو

سؤالات مربوط به كاشت مو

افراد مناسب برای كاشت مو چه كسانی هستند ؟ 1- مردان با ریزش موی آندروژنتیک و یا مویی کم پشت
2- افرادی که به دنبال بیماریهای پوست سر و صدمات ناحیه سر و یا عمل جراحی قبلی در ناحیه سر و یا سوختگی دچار طاسی شده اند.
3- کسانی که به دنبال جراحی صورت، عمل لب شکری، ریش یا سبیل آنها به صورت خطی یا منطقهای دچار طاسی شده است.
4- افرادی که قبلاً برای بازسازی طاسی و کمپشتی از روشهای Flap و Punch استفاده کردهاند و از نمای غیرطبیعی آن نارضایتی دارند.