شنبه الی پنجشنبه 9:00 تا 6:00 عصر

سؤالات مربوط به Tripollar

سؤالات مربوط به Tripollar

چه کسانی برای درمان با Radio Frequency (Tripollar) مناسب هستند ؟

از آنجا که Tripollar از هیچ اشعهای استفاده نمیکند و روش درمان فقط شامل گرم کردن بافت زیر پوست میشود، خانمها در هر سن و سال یا نوع پوستی میتوانند مراجعه کنند. اگر برای جوانتر شدن و احساس جوانی داشتن حاضرید، پس این درمان بیتردید برای شماست.

مقایسه Tripollar RF با دیگر روش ها چگونه است ؟

Tripollar RF در مقایسه با درمان های گذشته مثل Monopollar و Bipollar در درد کمتر و نتایج درمانی بهتر می باشد.

چند جلسه درمانی لازم است ؟

یک دوره درمان 6 تا 8 جلسه است. هر جلسه حداکثر به 20 دقیقه زمان نیاز دارد ( با توجه در ناحیه درمان). برای تداوم اثرات درمانی هر 4 تا 8 هفته یک جلسه درمان نگهداری نیاز است.

چه زمانی می توان نتیجه را مشاهده کرد ؟

پس از اولین درمان تقریبا در همه بیماران تاثیرات فوری قابل مشاهده است، بعلاوه تاثیرات دائمی را پس از یک دوره درمان کامل می توان دید.