شنبه الی پنجشنبه 9:00 تا 6:00 عصر

سؤالات مربوط به جوان سازی پوست با سیستم غیر تخریبی IPL

سؤالات مربوط به جوان سازی پوست با سیستم غیر تخریبی IPL

آیا درمان با IPL عارضه دارد؟

پس از درمان پوست تا چند ساعت مختصری قرمز است ولی پس از مدت یک روز، قرمزی و تورم کاملا از بین می رود . درمان با IPL نیاز به هیچگونه آمادگی خاصی ندارد و می تواند در هر زمان از سال انجام شود.